Har du egentlig lov til å klippe gresset søndager og andre helligdager?

I verste fall får du bot. – Stillhet er i ferd med å bli en mangelvare, mener støyforening.

ER DET LOV? Det kan være fristende å klippe gresset når man har fri, men er det lov? Snakk med naboen og avtal noe, anbefaler Huseiernes Landsforbund.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Søndager og andre helligdager fra klokken 00 til klokken 24 skal det være helligdagsfred, samt etter klokken 16 påske, pinse og julaften, ifølge loven.

Ingen høytrykksspyling, gressklipping eller bruk av motorsag?

Man skal ikke forstyrre med «utilbørlig larm», ifølge loven. Man kan heller ikke forstyrre ved kirke eller gudstjenestested med unødig larm eller arbeid.

Les også

Derfor kan naboer bli erkefiender

Straffen? Bøter.

– Vi råder folk til å spørre naboen på forhånd. I noen områder er det mer greit enn andre. Spør naboen din om du vil gjøre noe som støyer, sier Espen Kheradmandi, advokatfullmektig i Huseiernes Landsforbund.

Det hender foreningen får henvendelser om nettopp helligdagsfred og bråkete naboer.

STØY OG LARM: Det skal litt mer til for å klage på støy eller ringe politiet for støy i dag enn før, mener Espen Kheradmandi i Huseiernes Landsforbund.
Les også

Hageeiere vil ikke kvitte seg med planter regjeringen har svartelistet

Urimelig støy for å ringe politiet

– Man kan bli straffet for bråk, men det skal litt mer til å klage på støy nå enn før. Det er ikke sikkert utilbørlig larm på 50- og 60-tallet regnes som utilbørlig larm i dag, sier Kheradmandi.

Det må være urimelig støy før man går til naboen eller ringer politiet, mener Kheradmandi.

– Ta kontakt med naboen om vedkommende bråker. Ta det opp på en hyggelig og grei måte, ikke skap en større konflikt enn det er. Noen går rett til politiet.

STØYER: Snakk med naboen før du går i gang med hagearbeid som støyer søndager eller helligdager.

Man kan for eksempel bli enige om tidsrom for motorsagbruk eller gressklipping. Men all upassende støy og bråk kan i teorien være omfattet av forbudet, ifølge Kheradmandi.

– Kirke og stat har skilt lag. Hva nå med helligdagsfreden?

– Det er vanskelig å si. Dagens lov om helligdagsfred er fra 1995, det betyr at Stortinget på det tidspunktet mente at det var behov for loven. Det er bestemmelser i loven som har tettere tilknytning til kirken, mens andre er mer generelle. Vi er ikke kjent med noen forslag til endring av helligdagsfreden, sier Kheradmandi.

Les også

Nabokrangler koster 30 millioner kroner hvert år: Dette krangler vi mest om

– Stillhet er mangelvare

Ulf Winther, daglig leder og mediekontakt i Norsk forening mot støy, mener loven om helligdagsfred fortsatt er viktig for å opprettholde alminnelig fred og stillhet.

– Vi ser en utvikling hvor stillhet er i ferd med å bli en mangelvare. La oss si du har vokst opp på landet – med én kilometer til nærmeste nabo. Nå er det fortetting, fortetting og fortetting. Da vil det man foretar seg ha lydkonsekvenser for mange flere, sier Winther.

– Tidligere brukte ikke folk så mye motorisert hageutstyr. Nå har man gressklippere og høytrykksspylere. Folk bruker dessuten utstyret når de har fri i helgene, legger han til.

Winther erfarer at loven om helligdagsfred håndheves ulikt i politidistriktene.

– Noen steder håndheves regelverket. Du kan ringe politiet og de rykker ut ved støy. For eksempel på Sørlandet, i Rogaland og Sogn og Fjordane, mener Winther.

Han anbefaler at man har en dialog med naboene og blir enige om hva som er akseptabelt støynivå. Vis omtanke, oppfordrer Winther.

I 2014 uttalte Finn Belle, operasjonsleder i politiet, at de har slått ned på blant annet graving med gravemaskin helligdager.

– Motorgressklipping kan være utenfor. Men det betyr ikke at vi vil slå ned på det. Politiet slår ikke ned på bagateller, sa Belle.

Gjør opp internt, anbefalte Belle.

– Politiet kommer ikke og heller ut gressklipperbensinen.

Publisert: