• Har du flyskrekk? Disse tipsene kan hjelpe deg. Signe Dons

Jeg har hyperventilert og besvimt på fly. Slik gikk det da jeg var på flyskrekk-kurs

Ikke alle gleder seg til selve flyreisen. Bli med på kurs i mestring av flyskrekk.