Ny forsikring lover å «revolusjonere eiendomsmeglerbransjen». Møter hard kritikk

– Dette er noe av det mest spennende som har skjedd i norsk bolighandel på lang tid.

FORSIKRING: Gjensidige ønsker å tilby «markedets tryggeste form for eiendomsmegling», men ikke alle er like positive.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

I slutten av februar lanserte Gjensidige det nye selskapet Gjensidige Bolighandel – et selskap som lover å tilby markedets tryggeste form for eiendomsmegling.

Selskapet ønsker å digitalisere boligsalget, der boligselgere kan
velge å gjøre deler av jobben selv eller få hjelp av
eiendomsmeglere gjennom salgsprosessen.

Inkludert kommer en ny forsikring kalt «Tilstandsgaranti», som ifølge selskapet skal brukes til å reparere små og store feil som ikke nevnes i tilstandsrapporten, i inntil fem år etter overtagelse.

Garantien er en del av Gjensidige Bolighandel, og kan ikke kjøpes utenom. Man kan imidlertid velge å selge boligen gjennom Gjensidige Bolighandel uten å kjøpe Tilstandsgaranti.

Se flere detaljer i faktaboks under.

Gjensidige ønsker å løfte takstmannen og tilstandsrapportens rolle:

– Dette er bra for både selger, kjøper og markedet, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i en pressemelding.

Forbrukerrådet: – Noe av det mest spennende som har skjedd norsk bolighandel

En undersøkelse Forbrukerrådet gjorde i mars i fjor, viste at 26 prosent av boligkjøperne mente de hadde grunn til å reklamere etterkjøpet, men at mange ga opp tidlig. Den viste dessuten at forbrukerne har lav tillit til eierskifteforsikringer og boligkjøperforsikringer.

POSITIV: Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet er positiv til den nye boligforsikringen, men minner om kjøpernes undersøkelsesplikt: – Som alltid ved bruktboligkjøp er det slik at du har undersøkelsesplikt. Du må lese all informasjonen nøye før du byr, være bevisst hva som ikke dekkes og ikke være redd for å spørre om noe er uklart.

Forbrukerrådet ønsker Gjensidiges nye forsikringsprodukt velkommen:

– Dette er noe av det mest spennende som har skjedd i norsk bolighandel på lang tid, sier fagdirektør for bolig, Thomas Bartholdsen.

Forbrukerrådet mener produktet kan gjøre bolighandelen tryggere og er positive til at forbrukerne får økt valgfrihet.

– Vi synes det meget interessant at Gjensidige her tilbyr seg å utbedre feil som ikke fremkom av tilstandsrapporten og ikke var noe boligkjøperen burde sett på visningen. Vi vet jo at mange forbrukere synes det er krevende å innhente tilbud og følge opp håndverkere, sier Bartholdsen.

Les også

Kjøper du bolig, blir du tilbudt å kjøpe denne forsikringen. Men trenger du den egentlig?

Ber forbrukere sette seg inn i vilkårene

Også Eiendom Norge er positive til aktører i eiendomsmeglerbransjen som utfordrer eksisterende forretningsmodeller. De ser på tilstandsgarantien som en særlig fordel for boligkjøpere:

AVVENTENDE: – De fleste som eier bolig i dag, har ingen utfordringer knyttet til skjulte feil og mangler. Hvis forsikringen likevel viser seg å være et bidrag til en tryggere bolighandel og færre konflikter, er vi de første til å være positive til det, sier Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

– Selgerne er i dag godt dekket av selgeransvarsforsikringen (tidligere eierskifteforsikring, journ.anm.), så det er positivt at tilstandsgarantien vil dekke restrisikoen for skjulte feil og mangler som fremdeles ligger der, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

Han oppfordrer imidlertid boligkjøpere til å sette seg godt inn i vilkårene og forbeholdene knyttet til forsikringen, og advarer mot å tro at enhver feil og mangel blir reparert uten videre.

– Det er viktig å huske på at denne forsikringen gjelder for skjulte feil og mangler. Det som blir opplyst om i salgsoppgaver og lignende går altså ikke under dette. I tillegg må feilen eller mangelen overstige et visst beløp da det må betales en egenandel.

Dreyer er spent på å se om forbrukerne er villige til å betale for produktet.

– Lignende forsikringer har tidligere vært diskutert, men da har kostnadene for å dekke denne type risiko blitt for høye til at det har vært betalingsvillighet i markedet. Når en forsikring dekker økt risiko, har det også en kostnadsside – det er en del av bildet her.

Har du tips om denne saken? Send oss en e-post

Help: – Vanskelig å få dekket feil overhodet

Forsikringsselskapet Help, som har mer enn 60 advokater knyttet til hjelp til boligkjøpere, mener det er positivt dersom forsikringen fører til at tilstandsrapportene får en høyere kvalitet enn før.

– Dette avgjøres ikke av prisen eller tykkelsen på rapportene, men av innholdet, påpeker kommunikasjonsdirektør Dag Are Børresen og fortsetter:

– Hvis rapportene fortsatt blir vanskelige å begripe for folk flest, kan garantien i produktet bli vanskelig å innfri. Kritikken i Danmark, der ordningen henter inspirasjon fra, har nettopp vært at beskrivelsene i rapportene har vært så runde at det er vanskelig for kjøpere å få selskapene til å dekke feil overhodet.

Les hvilke punkter i den nye forsikringen Help reagerer på og hvordan Gjensidige svarer, i faktaboksen nederst i saken.

SKEPTISK: Dag Are Børresen i Help mener det er for tidlig å si hvordan den nye forsikringen vil påvirke boligmarkedet. – Men når du ser nærmere på forsikringen, kan vilkårene tyde på at flere selgere vil få behov for å engasjere advokat på egen hånd for å håndtere de kravene som ikke dekkes av Gjensidiges forsikring.

– Et supplement

Help ser på den nye tjenesten som et supplement til selgers ansvarsforsikring og boligkjøperforsikring – heller enn et alternativ. Børresen mener det nye produktet, som ikke tilbyr advokathjelp, åpner for flere saker der selger må skaffe egen advokat fordi den inneholder begrensninger.

– Kjøper kan få behov for advokathjelp mot Gjensidige i saker der selskapet hevder at en mangel er beskrevet i en rund formulering i tilstandsrapporten og følgelig «kjent» for kjøper.

– Hva vil produktet kunne ha å si for deres posisjon i markedet?

– Help tilbyr advokathjelp gjennom forsikring. Gjensidiges forsikring inneholder ikke denne type hjelp. Slik sett er den mer et supplement til selgers og kjøpers forsikringer, enn en konkurrent.

Gjensidige er ikke enig. Daglig leder i Gjensidige Bolighandel, Andreas L. Ulvær, svarer følgende:

– Med en oversiktlig og tydelig tilstandsrapport og Tilstandsgaranti vil behovet for advokathjelp bli betydelig mindre i forbindelse med bolighandel. De aller fleste boligkjøpere har dessuten innboforsikring, der de fleste forsikringsselskaper (inkludert Gjensidige) har inkludert dekning for advokathjelp for inntil 100.000 kroner.

Les også

Disse skattefradragene må du ikke glemme å få med deg

VÆR KRITISK: Sett deg godt inn i vilkårene og forbeholdene knyttet til forsikringen, råder Eiendom Norge.

Ønsker du siste nytt om boligmarkedet på e-post? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Publisert: