• Bjørn-Oskar Rønning (23) kikker på boliger han foreløpig ikke har råd til. Boliglånsforskriften setter blant annet begrensninger på hvor mye han kan låne. Signe Dons/Aftenposten

Boliglånsforskriften gjør det vanskelig for 23-åringen. Likevel er han glad den videreføres.

Eksperter er overrasket over at boliglånsforskriften blir stående.