Dette avgjør prisantydningen

Har du noen ganger lurt på hvordan eiendomsmeglerne går fram for å sette prisantydning på boligen din? Her er svarene vi fikk.

  • Kari Byklum
Publisert: Publisert:

Å selge egen bolig kan vise seg å bli en lønnsom og hyggelig affære, men det kan også bli det stikk motsatt hvis du får lavere pris enn du håpet. Hvordan kan du være sikker på at megleren treffer på prisen? Vi spurte noen av Kristiansands eiendomsmeglere om hvordan de jobber for å finne det de mener er riktig prisantydning.

Dette spurte vi om:

1\) Hvordan er balansen mellom statistikk og magefølelse når du setter prisantydning?

2\) Hvilke objekter er vanskelig og hvilke er lettest å sette riktig pris på?

3\) Er du alltid trygg på at du setter riktig pris, og hvor viktig er det for deg at salgssummen blir omtrent lik antydningen?

Inger Sædberg Birkenes, Eiendomsmegler MNEF, Meglerhuset Sædberg:

1\. Når jeg skal prissette en eiendom sjekker jeg om eiendommen er solgt tidligere hos oss eller om lignende eiendom er solgt via oss. Så sjekker jeg Eiendomsverdi, som er en database over tidligere solgte eiendommer i Norge. Videre så har man jo sett eiendommen man skal prissette med både beliggenhet, standard og planløsning, og ut fra forannevnte undersøkelser, erfaring og til slutt magefølelse setter man en verdi. Deretter konferer jeg med en eller flere av meglere hos oss før den endelige verdien fastsettes.

2\. De letteste objektene å prissette er der hvor det har vært solgt mye tilsvarende eiendommer i området, og man kan sammenligne. De vanskeligste eiendommene er der hvor eiendommen er bygd dyrt i et rimelig område. Da er ofte kostpris en del høyere enn hva markedet er villig til å betale for, og selger vil ikke tape så mye, samtidig som markedet ofte ikke er villig til å betale kostpris.

3\. Når eiendommer er vanskelige å prissette, diskuterer hele meglerteamet vårt før vi tilslutt konkluderer med en verdi vi mener er riktig. Er det spesielt vanskelig å prissette, hender det vi sier at verdien vil ligge mellom så og så uten å sette et nøyaktig tall. For min del er jeg mest fornøyd hvis objektet selges for den prisen som er satt, da føler jeg at jeg har gjort den beste jobben.

Les også Disse får du for 1 million

Svein Lian, Eiendomsmegler MNEF, PRIVATmegleren Kristiansand:

1\. Jeg gjør alltid en grundig vurdering og går gjennom diverse statistikker før befaringen. Det er likevel på selve befaringen av eiendommen og under grundige samtaler med eier at de viktigste føringene for prissettingen skapes. Prisingen er langt fra ren matematikk og det er mange faktorer som spiller inn. Meglerens lokalkunnskap og erfaring er av stor betydning, derfor blir ofte de andre meglerne på kontoret trukket inn for å kvalitetssikre før endelig prisantydning settes.

2\. Det er ofte vanskelig å prise objekter i grissgrendte strøk. Her er det færre potensielle kjøpere og ikke minst få omsatte tilsvarende eiendommer. Det lettest er å prise standard objekter som ligger i et område med jevnlige omsetninger. Objekter uten for mange særegenheter, og som har en innredning som tiltaler det brede lag av kjøpere.

3\. Jeg er oftest trygg på at prisantydningen er riktig. Enkelte objekter er likevel svært vanskelige, og etter mange år i bransjen har jeg erfart og fått påminnelser om at det verken er megler eller selger som bestemmer prisen – det er utvilsomt det frie markedet som til syvende og sist sitter med fasiten. For meg som megler er det likevel alltid et mål å treffe så godt som mulig med prisvurderingen i forhold til endelig salgspris. Det er en bekreftelse på godt meglerhåndtverk og inngående kjennskap til det lokale markedet vi opererer I.

Prisantydningen som eiendomsmegleren setter på boligen din, kan få stor betydning for din fremtidige økonomi.

Pål Birkeland, Eiendomsmegler MNEF, Sørmegleren:

1\. Jeg forbereder meg alltid i forkant og undersøker hva som er solgt og til hvilken pris i området fra før. Jeg har nesten alltid solgt noe i nærheten før, og det er et godt utgangspunkt for prissetting. Ellers er det viktig å ta hensyn til tomtens beliggenhet i forhold til sol, utsikt etc. og selvsagt boligens standard i forhold til hva som er solgt tidligere.

2\. De vanskeligste objektene å sette pris på er spesielle objekter som ikke det finnes mange av. Enten veldig dyre eiendommer eller boliger som ligger litt for seg selv og som det er lite og sammenlikne med.

3\. Jeg føler meg ganske sikker i prissettingen og setter den nesten alltid selv. Men er jeg usikker, tar jeg gjerne med en av kollegaene på vurderingen. Jeg er opptatt av å treffe på pris. Settes den for høyt, kommer det ikke folk på visning. Settes den for lavt, vil mange av de som kommer på visning ikke ha mulighet til å kjøpe leiligheten. De har gjerne en lånetak som er betraktelig lavere enn det boligen blir solgt for, og da både misbruker man deres tid, samtidig som det er på grensen til å lure folk, spør du meg. Jeg kan selvfølgelig også bomme pris, men aldri med vilje.

Les også Dette lønner seg å gjøre nå

Janne Fjellvang, Eiendomsmegler MNEF, EiendomsMegler 1 SR-Eiendom:

1\. Prisantydning settes på bakgrunn av det vi ser på befaring, vår erfaring, opplysninger fra eier, det generelle eiendomsmarkedet og sammenlikning med andre salg i området.

2\. Det kan være mer utfordrende å fastsette pris på eiendommer som ikke ligger i tettbebygde strøk hvor det er få omsetninger.

3\. Det er ofte at man diskuterer med andre meglere på kontoret. Det er markedet som bestemmer prisen, derfor er det gjerne slik at man først får svar når eiendommen er solgt. Det er viktig for alle parter at vi er ærlige på vår antydning og at vi oppnår en mest mulig riktig prisantydning.

Publisert: