Skal du ta lappen? Dette er de verste feilene du kan gjøre under oppkjøringen

– Bakgrunnen for disse hendelsene er ofte at eleven har for lite rutine i å lese trafikkbildet, sier sensor Bjørn Eng.

BØR UNNGÅS: Vikepliktsbrudd og feil bruk av signal eller tegn er blant tabbene en bør unngå.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Er du blant dem som har strøket på oppkjøringen? Da er du ikke alene.

I 2017 var det 95.197 personer som kjørte opp til førerkort klasse B. Av disse var det 28 prosent som strøk, viser tall fra Statens vegvesen.

SENSOR: Bjørn Eng har vært sensor under flere oppkjøringer til førerkort klasse B.

Fem spørsmål og svar om oppkjøring til førerkort klasse B (personbil).

Eksperten: Bjørn Eng

Utdanning: Statens Trafikklærerskole

Yrke: Sensor og fagleder for trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen i Asker, Bærum og Oslo

1. Hvor mange ganger er det normalt å kjøre opp før man består?

– Majoriteten klarer å bestå oppkjøringen på første forsøk, men det finnes også noen gjengangere som kjører opp seks, syv ganger. Det meste jeg har hørt om er en elev som hadde ni oppkjøringer før vedkommende besto, sier Eng.

Les også

Test deg selv – Klarer du bilteorien?

2. Hva er de verste feilene man kan gjøre på oppkjøring?

– Brudd på vikeplikten er noe en bør unngå under oppkjøringen. Det kan for eksempel være at man ikke stopper for en bil som kommer fra høyre, på et sted hvor det ikke er forkjørsvei. Å se til feil sted til feil tid er også noe en bør unngå. Hvis man for eksempel bare ser til venstre før man svinger ut av et kryss, eller ikke vet hvor man skal se for å vite om man har vikeplikt, kan det være med på å skape farlige situasjoner i trafikken.

Dette er også feil man bør unngå under oppkjøringen, ifølge Eng:

  • Kjøring på rødt lys.
  • Feilberegning av fart inn mot rundkjøring eller i tettbygd strøk.
  • Feil plassering av bilen i rundkjøring eller kryss.
  • Feil bruk av signal og tegn.

– Bakgrunnen for disse hendelsene er ofte at eleven har for lite rutine i å lese trafikkbildet, sier han.

Les også

Politiet svarer: Hva skal til for å miste lappen i prøvetiden?

3. Hva er den vanligste årsaken til at man stryker på oppkjøringen?

– Den vanligste årsaken er at helheten ikke er god nok. Enkelte feil underveis blir ikke vektlagt dersom helheten virker solid. Under oppkjøringen gjør vi en helhetsvurdering av hvordan eleven håndterer kjøretøyet og oppfører seg i trafikken. Dersom vi ser at målene i lærerplanen ikke er nådd, vil ikke førerprøven være bestått, sier Eng.

Blant målene i lærerplanen som må nås, nevner han samhandling med andre kjøretøy, økonomisk kjøring og riktig girbruk.

4. Hva gjør man hvis man er uenig i strykvurderingen?

– Noen ganger har ikke eleven et realistisk forhold til egne ferdigheter. Da hender det at de er uenige etter at de har strøket på oppkjøringen. Jeg skjønner at det er leit, men det er slik at det er sensors ord som blir vektlagt, sier sensoren.

Les også

Skal du ta lappen? Ved disse trafikkstasjonene stryker flest

5. Hvordan består man førerprøven?

– Øvelseskjør så ofte du kan og les godt på teorien. Se gjerne teorien i sammenheng med den praktiske kjøringen. Da holder det ikke å bare vite hva skiltene heter. Man må også vite hva de betyr, råder Eng.

Han mener det er viktig at man ikke utsetter å lese på teorien da dette bør brukes når man øvelseskjører.

Men den aller beste oppskriften for å ha best mulighet til å bestå førerprøven er, ifølge Eng, å ta kontakt med en trafikkskole så tidlig som mulig.

– Ta gjerne kontakt allerede når du fyller 16 år og har lov til å begynne å øvelseskjøre, og opprett et godt samarbeid med trafikkskolen. Da kan man i samråd med læreren ha hjemmelekser som man kan øve på til neste gang. Det siste året fra en er 17 til man fyller 18 år kan man kjøre alle bilturene for familien. Da får man kjørt masse og får med seg mange erfaringsbilder man kan bruke under oppkjøringen.

Publisert: