Trærne er så høye at de ikke får plass på bildet

Frustrerte huseiere: — Trærne kommer gjennom gjerdet, vegetasjonen er som en massiv vegg.

Neste år skal Bymiljøetaten lage en plan for rydding av vegetasjonen langs eiendommene. Men etaten mener det er viktig at en del av de høye trærne blir beholdt.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

— Vi føler at kommunen har hevet seg over både loven og normal saksgang, sier Tor Olivier.

Olivier og familien bor på Kjelsås i Oslo, med hage helt inntil et friområde som forvaltes av Friluftsetaten (nå Bymiljøetaten). Siden 2009 har Olivier søkt tre ganger om å få gjort noe med skogen «som gror igjen» ved siden av tomten deres.

— Bymiljøetaten har latt det gro igjen med trær helt inn til våre tomter, trærne er 10-16 meter høye, og de har nektet å forholde seg til granneloven. Kommunen mener altså det er viktigere for dem å benytte unntak i loven, enn for oss å få litt luft og noe mer ettermiddagssol, sier Olivier.

Granneloven, eller «Lov om rettshøve mellom grannar», regulerer blant annet naboens rett til å kreve at trær fjernes eller kuttes ned.

— Skogen forvaltes ikke. Den er helt tett, med død skogbunn, hevder Olivier.

To avslag fra kommunen

Olivier sier han har forståelse for at Bymiljøetaten vil verne om et friområde, men forstår ikke at de lar trærne vokse seg så høye, så nært inntil naboenes tomter, når friområdet er stort.

— Trærne kommer gjennom gjerdet, samt lener seg over gjerdet. Vegetasjonen er som en massiv vegg, sier Olivier.

Olivier har fått to avslag om å felle noen av de største trærne, eller å få beskjære dem. Det ene avslaget på en søknad, det andre avslaget var på klage på det første avslaget. En tredje søknad sendte naboen, som er advokat, i august.

Vil beholde en del høye trær

I slutten av august fikk naboene svar på siste søknad. Bymiljøetaten skriver at det er rimelig at noe vegetasjon langs eiendommene til friområdet fjernes. Men kommunen understreker at det er viktig for dem å beholde en del av de høye trærne nær eiendommene.

— Kommunen mener altså at det er viktigere for dem å ha disse høye trærne helt inntil bolighus, enn det er for oss å kunne få litt mer sol, mindre nedfall på tomten, mindre bråk fra skjærereir, folk som kikker inn på tomten vår i skjul av trærne våre, og så videre, sier Olivier.

Alise Davidsen, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten i Oslo kommune, sier etaten vil sette opp en plan for rydding av vegetasjonen langs eiendommene før bladsprett i 2014. — Det som da blir fjernet eller beskåret av trær skal være forenlig med granneloven. Situasjonen i området i dag kan være en annen enn da avslaget ble gitt i 2009, da trær og vegetasjon har vokst i denne perioden, sier Davidsen.

Davidsen kan ikke svare på nøyaktig hvor mye som skal fjernes.

- Loven gjelder for alle

Advokat og partner Hans Chr. Steenstrup i Hartsang, sier granneloven i prinsippet gjelder for alle.

— Er boligene inntil et noe større område med bevokst vegetasjon, synes det å være en søkt dokumentasjon fra Bymiljøetatens side hvorfor det skal «nemnande om å gjøre for dem å beholde trærne». Man må dokumentere hvorfor man påberoper seg for eksempel naturmangfoldet. Det er antagelig nokså mange trær omkring i området, derfor er det et argument som ikke bærer særlig langt, sier Steenstrup.

Bymiljøetaten: - Argumentene varierer fra sted til sted

- Vurderer dere søknader reelt med tanke på granneloven?

— Bymiljøetaten tar stilling til søknader om trefelling, krav om trefelling eller tilsvarende henvendelser fra naboer til eiendommer som etaten forvalter. Vi befarer og fatter vedtak som vi mener er i overensstemmelse med granneloven. Argumentene for å kreve vegetasjon bevart vil variere fra sted til sted, sier Davidsen i Bymiljøetaten.

— Generelt er det viktig for oss å beholde store og spesielt gamle trær, da de er mer verdifulle for biologisk mangfold enn unge og små trær, sier Davidsen.

- Vil Olivier og naboen komme til å merke stor forskjell etter opprydning neste år?

— Når vi får henvendelser om fjerning av trær vurderer vi hvert enkelt tilfelle fortløpende. Vi har fått en ny henvendelse om fjerning av trær i dette området, og vil som nevnt sette opp en plan for rydding av vegetasjon langs eiendommene som ligger inn til friområdet Kjelsåsmyra over nyttår. Først da vil vi kunne si noe mer konkret om hva som vil bli gjort, sier Davidsen.

Har du opplevd noe lignende? Send oss en epost!

Publisert: