Byggesaken kan ta flere år å behandle: - Vi får ikke vite noe. Det stopper helt opp.

Marte Olsen og Fredrik Kleven er frustrerte over «ekstrem saksbehandlingstid». Sjekk situasjonen der du bor.

Publisert: Publisert:

Ifølge loven skal det maksimalt ta 12 uker å behandle byggesaken. I Frogn kommune kan det ta over ett år. Marte Olsen og Fredrik Kleven er klare til å bygge hus og etablere seg. Foto: Ketil Blom Haugstulen

 • Synne Hellum Marschhäuser
  Journalist
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Marte Olsen (28) og Fredrik Kleven (29) er nyforlovet og klare for å etablere seg i Drøbak i Frogn kommune. Tomten er klar for gravemaskiner, og huset er arkitekttegnet. Planen deres var å gifte seg når huset stod ferdig. Sånn blir det neppe.

Plan- og bygningsloven er klar: En vanlig byggesak har tolv ukers svarfrist. En helt ukomplisert byggesak har frist på tre uker.

Det er en frist Frogn kommune ligger godt an til å bryte: 21. desember i fjor ble det søkt om deling av tomt, ettersom paret skal bygge i hennes foreldres hage. Paret har fått beskjed om at det kan ta mellom 6 og 12 måneder å få tilbakemelding på saken. Deretter må de sende inn byggesøknad, noe som kan ta ytterligere 6–12 måneder å saksbehandle.

Det kan altså ta inntil to år for Olsen og Kleven å få endelig svar fra kommunen. Marte Olsen er oppgitt:

– Selv etter 6 til 12 måneder er det ikke sikkert byggesøknaden er ferdig behandlet. Vi kan ikke innhente anbud og sammenligne priser, slik husbyggere kan gjøre i andre kommuner. Entreprenører må jo ta forbehold om prisnivået langt inn i fremtiden. Dermed blir hele prosjektet trolig dyrere for oss. Men det verste er at alt stopper opp.

Her er huset samboerparet vil bygge. Foto: Privat

Les også

Oda Herlofsen (26) sparte 10.000 kroner hver måned for å få råd til drømmeboligen. Her er tipsene.

I grafikken under kan du søke opp din egen kommune og se hvor lang tid du må beregne dersom du skal bygge hus . 2018-tallene er foreløpige; ikke alle kommuner har rapportert inn.

Ekstreme forskjeller

Det er enorm forskjell fra kommune til kommune når det gjelder saksbehandlingstid i byggesaker, viser foreløpige tall for 2018 fra Statistisk Sentralbyrå: Mens Smøla og Leka kommuner kun brukte én dag hver på byggesøknader med 12-ukersfrist, brukte Hareid, Bø i Vesterålen og Sørfold henholdsvis 486, 363 og 280 dager.

Frogn kommune, der samboerparet skal bygge hus, brukte 107 dager i snitt på å saksbehandle byggesaker i 2017. Kommunens tall for 2018 er ikke klare.

Det er helt uakseptabelt at det er så store forskjeller mellom kommunene, og at enkelte må vente i nesten ett år på en sak som er ment å kunne løses på 12 uker, mener Anne Kristin Vie, fagdirektør i Forbrukerrådet.

– Her må kommunene forstå hvilken innvirkning dette kan ha på folks liv. Et hjem er ikke bare juss og sakspapirer. Det er der folk lever. Å vente så lenge kan være både en økonomisk og emosjonell påkjenning, sier Vie.

Årsaken til den ulike saksbehandlingstiden er sammensatt, blant annet viser Frogn kommune til underbemanning. Forbrukerrådet mener det er uforståelig at det er så store forskjeller. Det er en tilnærmet standardoppgave som bør være mye mer lik enn den er i dag, mener Vie.

De har sammenlignet hvor effektivt de 30 dyreste kommunene behandlet byggesøknader i 2017: En enkel søknad om oppføring av enebolig på regulert tomt tok fra 18 til 44 timer å behandle.

I snitt ligger norske kommuner langt under lovens frist på 12 uker: I 2017 brukte de 33 dager i 2017, kommunene som har rapportert for i fjor hadde 20 dagers snitt.

Les også

Ekteparet har pusset opp en vernet fritidsbolig i Hurum: – Noen synes det er kjempekult, andre synes det er blitt stygt.

Marit Langen. Foto: Morten Brakestad

– Vanskelig å planlegge

Olsen og Klevens søknader skal ta maks 12 uker i delingssaken pluss 12 uker i byggesaken, ifølge Marit Langen, jurist i Direktoratet for byggkvalitet.

– Tidsbruken de har fått skissert, høres veldig lang ut. Det virker som søknadsprosessen kan ta flere år. Situasjonen i Frogn kommune høres spesiell ut og er ikke representativ for behandlingstiden ellers i landet, sier Langen, som påpeker at hun ikke kjenner detaljer i saken.

Samboerparet får ikke vite status i saken: Frogn kommunen svarer hverken på telefon eller brev, og paret får heller ikke innsyn i søknaden, forteller de.

Marte Olsens foreldre, som eier tomten, har nå sendt klage til Fylkesmannen i Oslo og Viken. De mener en kommune med så lang saksbehandlingstid bør pålegges å bruke eksterne rådgivere for å få unna søknadene.

– Presis planlegging, som jo er viktig i byggesaker, blir vanskeligere når saksbehandlingstiden er så ekstrem, sier Marte Olsen.

Olsen og Kleven bor i dag i nabokommunen, men er klare for å flytte til Frogn.

– Skal vi bli boende i toromsen? Vi hadde ikke i våre villeste fantasier sett for oss at det skulle ta så lang tid. Søknaden ligger der, og vi skal bygge huset, men vi vet ikke når, sier Olsen.

Som innbygger kan du forvente at kommunen skal oppfylle lovens krav til saksbehandlingstid. Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet

Forbrukerrådet: – Dette sier ikke «velkommen til kommunen»

Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet reagerer på Frogn kommunes saksbehandlingstid. Saken burde løses innen lovens frist, mener hun.

– Dette sier ikke «velkommen til kommunen». Kommunen tilbyr tjenesten og har monopol. Man er prisgitt en god behandling, sier Vie.

– Som innbygger kan du forvente at kommunen skal oppfylle lovens krav til saksbehandlingstid. Der bør kommunen strekke seg langt, legger hun til.

– Kommunens politikere bør legge til rette for folk som vil etablere seg der. Generelt har kommunene god oversikt over hvor mye tomteareal som er regulert til boligbygging, sier Anne Kristin Vie. Foto: John Trygve Tollefsen

Kan få redusert gebyr ved lang tidsbruk

Hvis kommunen din bruker lenger tid enn 12 uker, reduseres byggesaksgebyret med 25 prosent pr. påbegynte uke. Det gjelder ikke ved feilretting eller supplering av opplysninger.

– Det skulle bare mangle at kommunene frasier seg gebyrer. Men det viktigste for dette paret er å få bygget det huset, at det ikke skal gå flere måneder og år før det blir satt opp. Tid kan være viktigere enn å slippe gebyret, sier Vie.

Landets innbyggere er helt avhengige av at kommunene legger til rette, gir gode råd og har gode systemer som gjør det lett å sende inn byggesøknader. Man bør effektivisere prosessen og ha brukervennlige tjenester for innbyggerne, mener Vie.

Les også

Hva kreves for å få dispensasjon i byggesaker?

Frogn kommune: – Sterk underbemanning

Therese Aas, fagansvarlig for byggesak i Frogn kommune, forteller at saken ikke er blitt fordelt til saksbehandler ennå. Det er kun sendt ut foreløpig svar i saken.

– I Frogn kommune er vi dessverre i en situasjon med sterk underbemanning. Det er nedlagt arbeid med å styrke avdelingen, og vi er i sluttfasen av en ansettelsesprosess hvor vi skal ansette fem nye saksbehandlere, sier Aas.

I tillegg arbeides det med å innhente ekstra konsulenter. Og for å få bedre tid til saksbehandling er kommunens drop-in tilbud redusert til kun en dag i uken.

– Vi forstår at mange er frustrerte. Dette er ikke en god situasjon hverken for innbyggere eller kommunen. Det er viktig at vi gjør det vi kan for å lette på situasjonen, sier Aas.

Kommunen har valgt å prioritere næringssaker og nye boliger på byggeklare tomter. Mindre prioriterte saker må vente noe, forteller hun.

Kommunen kan ikke nekte innsyn i sakene, og Aas anbefaler at det sendes innsynsbegjæring til kommunen. Da skal de svare innen fem virkedager.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Vil kaste Bandidos ut fra hus i Hillevåg

 2. 18-åring mistet lappen etter å ha kjørt i 131 km/t på Motorveien

 3. Sjekk denne perlen fra Viking-spilleren: – Jeg bare la den i hjørnet

 4. Kjørelærer: – Mange må vente for lenge på å få kjørt opp. Nye bestillingsregler bidrar til kaos

 5. De lo av den trange T-skjorten og den enorme pyjamasbuksen

 6. Turistforeningen fra­råder populær tur ved Lysefjorden

 1. Boligpolitikk
 2. Byutvikling
 3. Bolig
 4. Boligmarkedet
 5. Utbygging