Dette har du krav på ved flystreik

Streiken i Norwegian kan trappes opp denne uken.

TRAPPER OPP STREIKEN: 70 Norwegian-piloter gikk ut i streik i helgen, og denne uken varsler Parat en opptrapping.
  • Camilla Flaatten
    Camilla Flaatten
    Reisejournalist i Aftenposten og Schibsted. Jeg skriver om stort og smått innenfor reisefeltet, og reiser når jeg kan. Tips meg gjerne.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over syv år gammel

Norwegian kansellerer tolv flyvinger mandag.

Passasjerer må forberede seg på forsinkelser, uttalteinformasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til NRK mandag morgen.

Forbrukerrådet skriver videre at hvis flyavgangen blir forsinket med over fem timer, eller blir kansellert som følge av streiken, kan passasjerene alternativt velge å ta turen en annen gang.

— Passasjerene kan enten få pengene tilbake, eller kreve alternativ transport så raskt som mulig, eller en annen gang om de ønsker det, hvis flyavgangen blir forsinket over fem timer, eller kansellert som følge av streiken, sier direktør i forbrukerservice Ingeborg Flønes i en pressemelding.

Hvis du fremdeles ønsker å fly, så kan du kreve å få billett på en annen flyvning så snart som mulig. Hvis du velger å få å pengene igjen, skal du få dem innen syv dager.

Har du et tips til reiseredaksjonen? Send oss gjerne en e-post!

Standardkompensasjon bortfaller ved streik

Men standardkompensasjon ved kansellering og forsinkelse, og erstatning utover det, bortfaller med streik. Forbrukerrådet skriver videre at du må stille på flyplassen hvis du ikke har fått beskjed om at flyet ditt er innstilt eller kansellert.

– En streik kan fort bli avblåst. Har du ikke fått beskjed om at flyet ditt er innstilt, anbefaler vi deg å møte opp på flyplassen som vanlig, sier Flønes.

Parat varsler opptrapping av streiken

70 piloter i Norwegian gikk ut i streik fra lørdag morgen. Parat og NHO Luftfart har forhandlet i tre måneder uten å bli enige om en avtale for pilotene.

Onsdag har Parat varslet en kraftig opptrapping av streiken. Da vil alle Norwegians piloter være i streik. Eksperter Aftenposten har snakket med tror ikke streiken blir langvarig, og tror partene vil komme til enighet snart.

Det er ikke bare Norwegian som streiker, SAS-streiken i Danmark vil fortsatt medføre noen forsinkelser i flytrafikken til og fra Norge.

— Hittil i dag har vi hatt én kansellert flyvning fra Oslo til København. Det må nok regnes med noen forsinkelser utover dagen, men generelt er den norske flytrafikken rammet i begrenset grad, opplyser informasjonssjef Knut Morten Johansen til NTB mandag morgen.

Passasjerenes rettigheter

Forbrukerrådet gir følgende oppsummering av rettighetene dine som flypassasjer ved forsinkelser og kanselleringer:

EU-forordning 261/2004 gir deg rettigheter ved forsinket eller innstilt flyvning. Ved forsinkelse, er varigheten av forsinkelsen og lengden på flyreisen avgjørende for hvilke krav du har.

Rettighetene dine slår inn når forsinkelsen er:

mer enn to timer for flyvninger på 1500 km eller mindre

mer enn tre timer innen EU- og EØS området for flyvninger over 1500 km

mer enn tre timer utenfor EU- og EØS-området på under 3500 km, eller

mer enn fire timer på alle flyvninger over 3500 km.

Dette har du krav på:

Dersom ett av disse vilkårene er oppfylt, har du, uansett årsaken til forsinkelsen, krav på:

Skriftlig melding fra flyselskapet om dine rettigheter

Måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden

To gratis telefonsamtaler eller lignende

Gratis hotellovernatting dersom den nye avgangen først blir dagen etter det planlagte avgangstidspunktet

Gratis transport mellom flyplassen og overnattingsstedet

Ved en forsinkelse på over fem timer, kan du kreve å få pengene tilbake for ubenyttet billett og i tillegg for benyttet billett dersom flyvningen ikke lenger tjener formålet i din opprinnelige reiseplan. I tillegg har du krav på returflyvning til opprinnelig startsted.

Ved en kansellering har du krav på det som står i punktene over. I istedenfor å få pengene tilbake for billett, kan du i tillegg kreve omruting snarest mulig til det endelige reisemålet, eller på en senere dato etter ditt eget valg.

Hvis du takker ja til å få pengene tilbake for dine billetter, vil flyselskapets forpleiningsplikt opphøre. Det innebærer for eksempel at du ikke lenger har rett på å få betalt mat og drikke eller hotellopphold. Ved kansellering eller forsinkelse utover tre timer, kan du ha krav på en standarderstatning. Det forutsettes at forsinkelsen eller kanselleringen ikke skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne ha vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet.

Ekstraordinære omstendigheter:

Det er derimot mindre sjanse for at forordningens regler om standarderstatning ved lengre forsinkelser og kanselleringer vil tre i kraft.

Forordningen har nemlig en klausul som om at luftfartsselskapenes forpliktelser her bør være begrenset eller bortfalle «i tilfeller der en hendelse er forårsaket av ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet».

Som eksempel på slike ekstraordinære omstendigheter nevnes blant annet «streiker som påvirker driften til det transporterende luftfartsselskap».

Standard-erstatningen har følgende satser:

Flyvninger på høyst 1500 km: € 250

Flyvninger innen EU/EØS-området over 1500 km, og alle andre flyvninger mellom 1500 og 3500 km: € 400

Alle andre flyvninger: € 600

Klarer flyselskapet ved omruting å få deg til bestemmelsesstedet innen visse frister, reduseres standarderstatningen med 50 prosent.

Når har du rettighetene?

Forordningen som gir deg rettighetene gjelder for flyvninger fra et land innen EU/EØS-området, og flyvninger fra et tredjeland til EU/EØS-området der flyselskapet som utfører flyvningen er et EF-luftfartsselskap.

Du kan i tillegg ha krav på ytterlig erstatning med hjemmel i Luftfartsloven. For mer informasjon, kontakt Forbrukerrådet.

Kilde: Forbrukerrådet

Følg oss på Twitter@reisecamillaog på Instagram@reiseredaksjonen

Publisert: