Når skal du la barnet ditt få bruke sosiale medier? Disse ni punktene kan gi deg svaret.

Hva svarer du når barnet ditt bruker argumentet: «Men alle andre får jo lov»?

BEDRE LØSNINGER: 79 prosent av jenter mellom ni og tolv år, og 69 prosent av guttene i samme aldersgruppe bruker sosiale medier, ifølge Medietilsynet. Nå ønsker Medie- og Datatilsynet å få plass bedre aldersgrense-løsninger på sosiale medier.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

I Norge er det 13-års aldersgrense på sosiale medier.

Likevel er det mange barn som bruker disse appene før de er gamle nok, ifølge Barn og medier-undersøkelsen fra Medietilsynet for 2018.

For at de skal få lov til det, er de nødt til å ha tillatelse fra foreldrene sine.

Det gjør at mange foreldre blir nødt til å ta stilling til om barnet skal få bruke sosiale medier før han eller hun er gammel nok.

Les også

Sjefen din sjekker deg på nett. Slik fremstår du best mulig

Derfor sier hun nei til sønnen

Vibeke Rørbakk (48) fra Tromsø er en av foreldrene som er blitt nødt til å gjøre seg opp en mening om dette.

Sønnen William (10) vil gjerne bruke sosiale medier. Men det får han ikke lov til.

– Han er for ung rett og slett. Han er for umoden, og ser ikke konsekvensen av å for eksempel skulle være grei mot noen som henvender seg til ham og ber om «ytelser».

DISKUTERTE MED ANDRE: – Vi har en foreldregruppe på Facebook der vi har diskutert dette temaet. Noen foreldre lar nok sine barn få ha for eksempel Snapchat, men flertallet av foreldre ser at barn i femteklasse er for unge for for eksempel Snapchat og Facebook, sier Rørbakk.

– Han spurte meg hva som kunne være farlig. Jeg forklarte at nær sagt hele verden kan legge en til som venn der og at det dessverre finnes mange voksne som ikke har ærlige hensikter i sin kontakt med barn. De kan for eksempel sende gaver til barn mot at de får tjenester tilbake, som for eksempel nakenbilder, sa jeg.

Den forklaringen ble møtt med store øyne og en grimase fra sønnens side.

– Jeg vil ikke skremme William, men jeg synes det er viktig at han har et slags realistisk bilde på verden. Man kan ikke pakke inn ungene og håpe det går bra, mener Rørbakk.

Tiåringens argumenter har blant annet vært at de andre vennene hans bruker sosiale medier og at han vil være en del av gjengen.

– Har det vært vanskelig å stå imot?

– Ikke nødvendigvis, men så vet han også at når mor sier nei, så mener hun nei. Jeg har vært veldig tydelig og ærlig overfor ham med at han skal forstå konsekvensen av bruken.

Hva svarer man på at «alle andre får lov»?

I likhet med Rørbakk og Vollstad, blir foreldre ofte møtt med argumentet «alle andre får lov» i en diskusjon med barnet om sosiale medier.

– Hvordan bør man forholde seg til dette?

– Foreldre må selv ta ansvar for å vurdere om sitt barn er modent nok til å få opprette profil på sosiale medier. Det er også lurt å snakke med andre foreldre. Ofte er det ikke helt riktig at alle andre får, og det kan være til hjelp for både foreldre og barn å vurdere felles ordninger og regler for eksempel i en klasse, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

13-årsgrensen er der for å beskytte barns personopplysninger, og dette kan i seg selv være en god grunn til å vente, mener Velsand.

– Samtidig vet vi at en del viktige aktiviteter i barnas liv foregår på sosiale medier, og det kan være vanskelig å stå utenfor om alle vennene er på.

Les også

Ny undersøkelse: Instagram mest skadelig for psyken

Bør du la barnet ditt få bruke sosiale medier? Sjekk disse ni punktene:

  • Vurdere om barnet er modent nok til å takle de utfordringene som kan komme ved å bruke sosiale medier.
  • Diskutere med andre foreldre (for eksempel i klassen) når det er greit å åpne opp for å opprette profiler på sosiale medier, og hvilke apper barna bør få bruke.
  • Gjør deg kjent med bakgrunnen for de ulike aldersgrensene, anbefalingene og den spesifikke tjenesten barnet eller barna ønsker å bruke.

Hvis du kommer frem til at ditt barn skal få opprette egen profil på sosiale medier bør du følge disse punktene:

  • Opprett profilen sammen med barnet.
  • Gå gjennom sikkerhets- og personverninnstillingene, og diskuter hvilke innstillinger det er lurt å velge og hvorfor.
  • Snakk om hvem det er greit å akseptere venneforespørsler av, hvordan man oppfører seg på nett og hvordan eget personvern best kan ivaretas.
  • Snakk grundig med barnet om hva sosiale medier innebærer og hvilke utfordringer som kan oppstå, som for eksempel at reklame og annet innhold tilpasses etter kjønn og alder.
  • Lær barna at de må spørre før de legger ut bilder av andre, og hva de må tenke på før de deler bilder og videoer.
  • Bruk gjerne tjenesten sammen i starten for å gi barnet en trygg og god innføring.
MÅ FÅ GODE SAMTYKKELØSNINGER: Medietilsynet har spurt de største tilbyderne av sosiale medier om de tilbyr en samtykkeløsning for foreldre. – Vi mener at tilbyderne av sosiale medier bør legge til rette for foreldresamtykke slik at man ikke må lyve på alderen for å opprette en profil, sier Mari Velsand.
Les også

Derfor bør du ikke koble datamaskinen eller mobilen din til gratis nettverk

– Mottar innhold som er tilpasset eldre ungdommer

Barn må ha godkjennelse fra foreldrene sine for å få bruke sosiale medier før de fyller 13 år. Men i dag finnes det svært få gode samtykkeløsninger fra foreldre, ifølge Medietilsynet.

Det gjør at barn er nødt til å lyve på alderen sin for å få opprettet en profil.

– Så vidt vi vet er det bare Momio som pr. i dag har en slik samtykkeløsning. Konsekvensen blir da at mange barn oppgir at de er eldre enn de er for å opprette profil på Snapchat eller Facebook. Aktørene bak sosiale medier kan ikke lukke øynene for at barn yngre enn 13 år er på deres plattformer, og bør ha løsninger for å kunne kontrollere at barna er gamle nok eller at et gyldig foreldresamtykke foreligger. Dessverre er det få aktører som har dette på plass i dag, sier Velsand.

Det ønsker Medie- og Datatilsynet nå å gjøre noe med, og inviterer bransjen til debatt.

FORELDRENE BESTEMMER: – Det er opp til foreldrene å bestemme om barnet skal få lov til å være på sosiale nettsamfunn før de er 13 år. Samtidig vet vi at mange barn bruker sosiale medier før de er gamle nok. Derfor må de sosiale nettverkene legge til rette for dette på en bedre måte enn det som gjøres i dag, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.
Les også

Oppførselen din i sosiale medier kan gi konsekvenser på jobb. Her er åtte «regler» du bør følge

– Leverandørene av sosiale medier må komme på banen

– Leverandørene av sosiale medier må få på plass mye bedre løsninger for å verifisere alder på brukerne sine, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

Denne debatten har pågått lenge innad i Medietilsynet og Datatilsynet. Nå mener tilsynene at de ansvarlige bak de sosiale mediene må komme på banen.

– De må sørge for å følge det som har vært intensjonen med det nye regelverket, nemlig at foreldrene skal gi sitt samtykke på vegne av barn som er under 13 år før de gir fra seg personopplysninger.

I dag blir samtykket gitt ved at foreldre gir sin tillatelse muntlig til egne barn – dersom de i det hele tatt involveres. Mange barn oppretter profil uten i det hele tatt å orientere foreldrene.

– Det er selvsagt ikke optimalt. Nettsamfunnene må legge til rette for at barns personopplysninger samles inn og brukes på en lovlig måte, mener Thon.

– Hvordan skal dere få til dette?

– I første omgang sender vi over vår utfordring til leverandørene, også får vi se hvordan de forholder seg til dette.

– I tillegg bør foreldrene prøve å skape en arena for gode samtaler med sine egne barn og andre foreldre for å lage en trygg overgang for barna til bruk av disse tjenestene, sier Thon.

Publisert: