Får beholde fem års reklamasjonsfrist

I flere år har EU diskutert om reklamasjonsfristen i alle EU- og EØS-landene bør bli helt lik. Et av forslagene har vært å redusere reklamasjonsfristen.

Det er fem års reklamasjonsfrist for mobiltelefoner i Norge, og slik blir det.
  • Gard Erik Garlie
    Gard Erik Garlie
    Advokat
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Norske myndigheter har kjempet for at reklamasjonsfristen ikke skulle reduseres til to år for norske forbrukere. Det er nå avklart at nordmenn får beholde fem års reklamasjonsfrist for kjøp av varer etter forbrukerkjøpsloven.

EU-parlamentet og -rådet har blitt enige om at landene selv skal få avgjøre hvor lang reklamasjonstid landene skal ha, men at den må være på minimum to år.

Gard Erik Garlie er advokat hos Advokatfirma Wigemyr et. co. Han arbeider i hovedsak med eiendomsjus og i denne spalten tar han for seg praktiske og nyttige temaer innenfor dette feltet. Har du forslag til temaer? Send en mail til geg@wigemyr.no.

I forbrukerkjøpsloven gjelder riktignok allerede i dag en absolutt reklamasjonsfrist på to år etter at forbrukeren overtok varen/tingen, men slik at dersom varen/tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lenger så er den absolutte reklamasjonsfrist fem år. Dette er en praktisk viktig regel som ifølge rettspraksis blant annet gjelder for mobiltelefoner.

Reglene gjelder både varer som kjøpes i butikk og på nett.

Både norske myndigheter og Forbrukerrådet har vært sterkt engasjert i saken og EUs forslag har vært på høring i Norge, noe som har dannet grunnlag for både norsk posisjon og en felles uttalelse sammen med EFTA-partnerne.

Mobiltelefoner har fem års reklamasjonsfrist.

Norske myndigheter peker på at EUs avgjørelse ikke bare sikrer det sterke forbrukervernet i norsk rett, men at opprettholdelse av femårs reklamasjonsfrist også bidrar til et mer bærekraftig forbruk. Når forbrukerne kostnadsfritt kan få reparert produkter som en reklamasjon, betyr det at færre produkter kastes og at produsenter og importører oppfordres til å tilby gode produkter med lang levetid.

De nye EU-reglene innebærer også en styrking og klargjøring av forbrukervernet for avtaler om digitale ytelser som sosiale medier, filmer, apper, spill og programmer.

EUs direktiver må formelt bekreftes av EUs organer, deretter vil prosessen med å ta dem inn i EØS-avtalen starte. Ifølge Barne- og likestillingsdepartementet vil det som eventuelt blir nye regler kunne være på plass våren 2021.

Publisert: