• Fem konkrete egenskaper hjelper barn å takle livets utfordringer, mener ekspert. Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Hvordan lære barnet å takle motstand? Ekspertene mener disse egenskapene er avgjørende

Barn må lære at følelser er en naturlig del av livet, mener ekspertene.