Skulle ha to soverom - fikk bare ett

Familien står helt alene mot utbyggerne.

Publisert: Publisert:

Etter kravene skulle dette soverommet ha hatt et volum på 15 kubikkmeter. Det mangler imidlertid oppimot én kubikkmeter for å møte kravet. Paret har fått tilbud av utbygger om å flytte veggen, men det innebærer en løsning som paret ikke er fornøyd med. Foto: Vegard Eggen

I mars i år flyttet paret inn en flunkende ny leilighet i prosjektet Ranheim panorama i Reppeveien i Trondheim. Allerede på innflyttingsdagen ble det påpekt flere feil som utbygger, Tromsø-firmaet Norsk boligutvikling, lovet å utbedre.

Det skriver adressa.no.

Et halvår senere er listen med feil fortsatt lang, og få ting er ifølge paret utbedret. Når Adressa.no snakker med utbygger, innrømmer de at ting har tatt tid.

— Ting har gått noe senere enn vi og kunde kanskje skulle ønske, men dette er løsbart, sier daglig leder i Norsk boligutvikling, John Arne Worum.

Står alene

Paret forteller at de har sendt utallige e-poster, hatt flere telefonsamtaler og også møtt representanter for utbygger, og blitt lovet at feil skal utbedres. Nå har de begynt å tvile på om utbygger faktisk kommer til å utbedre feilene de har påpekt. Derfor har de ved to anledninger bedt kommunen om å komme på tilsyn. Én av tilsynsforespørslene ble begrunnet med at byggeutførelsen utgjør fare fare for liv og helse. Begge ganger har kommunen avslått.

— Vi har ikke mulighet til å gå på tilsyn på alle byggetiltak. I fjor håndterte vi over 1800 byggeprosjekter. Vi har alltid tilsyn på alle publikumsbygg, kjøpesentre og offentlige kontorer hvor publikum skal ferdes. Ellers er det ofte tips fra publikum som utløser tilsyn. Forhold som har betydning for liv, helse og sikkerhet, er en prioritert oppgave. Men er det mangler i forhold til kontrakten som er inngått med utbygger, er dette normalt en privatrettslig sak, sier enhetsleder for byggesakskontoret, Steinulf Hoel.

Det betyr i praksis at boligkjøper i de fleste tilfeller står helt alene mot utbyger når det oppdages feil med boligen.

— Men ved Ranheim panorama har det blitt bedt om tilsyn på bakgrunn av liv og helse, hvorfor har dere ikke gjort noe her?

— Jeg kjenner ikke saken. Det er litt vanskelig å si noe generelt hva som utløser tilsyn, og hva som ikke gjør det. Vi må se på hva det er som gjør at enkelte beboere er bekymret, hva er innholdet i bekymringen er og gjøre en totalvurdering i hvert enkelt tilfelle, sier Hoel.

Fikk ett soverom for lite

Paret ønsker ikke å stå frem med navn på grunn av jobbene de har. De har tre barn, og kjøpte derfor en leilighet med to soverom. Leiligheten er 69 kvadratmeter og kostet 2,75 millioner kroner. Da de målte det ene soverommet, viste det seg imidlertid at det var for lite til å godkjennes som soverom.

Døren på skilleveggen mellom gangen og stuen var løs og kunne dras ut. Paret har nå tatt ned hele veggen. Foto: Vegard Eggen

— Vi betalte ekstra for å få to soverom i leiligheten. Vi trenger mer enn ett soverom siden vi har barn. Nå har vi i realiteten en toromsleilighet. Det betyr også at hvis vi selger leiligheten videre, må vi selge den som en toroms, ikke en treroms. Det taper vi penger på, kvinnen.

Lang liste med feil

I tillegg har paret påpekt både praktiske, tekniske og skjønnhetsmessige feil. Etter hvert som de har bodd der, har de påpekt flere feil. Mange har ikke blitt rettet.

Det gjelder blant annet varmekabler i gangen som kun dekker deler av gulvet, et dusjkabinett som var ødelagt fra de flyttet inn, lister som løsner når man vasker gulvet og et sikkerhetssystem som gjør at det ikke går an å bruke kokeplatene på kjøkkenet i mer enn noen få minutter.

Ba kommunen om hjelp

De to feilene paret har bedt kommunen om å se på, gjelder en lekeplass som var tegnet inn på kartet over utearealet som ble sendt ut til beboere og kommune. Men ifølge paret eksisterte ikke lekeplassen på kartet til entreprenøren som skulle gjøre ferdig utearealet hadde fått utdelt. Leiligheten har også en veranda hvor deler av rekkverket ikke er festet slik det skal, noe paret mener utgjør en fare for barna.

Den første tilsynshenvendelsen ble avslått av kommunen umiddelbart. Henvendelsen om rekkverket ble avslått i månedsskiftet august-september, to måneder etter at klagen ble sendt. Fortsatt står rekkverket uten fester flere steder.

Ranheim panorama er bygget som et modulbygg, og har lister over gulvet hvor modulene er skjøtet sammen. Disse har løsnet flere steder. Foto: Vegard Eggen

— Problemet er at feilene vi påpeker ikke blir utbedret av utbyggeren. Lekeplassen har kommet på plass, men det er fordi jeg selv har måttet bruke uttallige timer med utbygger og funnet frem konkrete paragrafer i loven. Kommunen har ikke gjort noe. Jeg har bedt om tilsyn på gjerdet fordi det er fare for liv og helse for barna så lenge det er løst, men også her nekter kommunen å komme, sier kvinnen.

Utbygger kontrollerer seg selv

I stedet for at kommunen møtte opp for å gjennomføre tilsyn på henvendelsen om det løse gjerdet, forteller kvinnnen at henvendelsen ble sendt videre til selskapet som sender søknader for utbyggeren.

Det er nemlig utbygger som har ansvar for å dokumentere at ting er utført i henhold til lover og regler. I dette systemet må utbygger ha en ansvarlig søker som er bindeledd mellom seg og kommunen. Ansvarlig søker er et selskap som er hyret inn av utbygger og betales av utbygger.

— Det påligger byggeaktørene å sørge for at ting gjøres i henhold til gjeldende krav i forskriftene. Vi har valgt en modell hvor vi også fører tilsyn gjennom saksbehandlingen, såkalt dokumenttilsyn, og tar spørsmålene underveis. Dette er etter vår erfaring en bedre måte å jobbe etter enn å stole blindt på ansvarsretten og ta tilsyn etter at bygget er ferdig. Vi har jo en felles interesse i at byggeriet blir best mulig og et eventuekt krav om retting etter at bygget står ferdig blir ofte en tung prosess og kostbart for utbygger, sier Hoel.

Det har oppstått merker på tapeten flere steder siden paret flyttet inn Foto: Vegard Eggen

— Men er det ikke problematisk at utbygger selv skal dokumentere og kontrollere at arbeidet som er utført følger forskriftene?

— Det er det gamle argumentet om bukken og havresekken. Men det har ikke vært bygningskontroll siden systemet ble lagt om i 1997. Jeg har inntrykk av at de fleste aktørene er seriøse, sier Hoel.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Klatrere sitter fast på fjellhylle

  2. Mamma Ingebrigtsen ble forferdet over Jakobs løp: – Han er tross alt 20 år i dag og må få bestemme selv

  3. To smittet av koronavirus i Randaberg

  4. – Hurtigruten er selve symbolet på det nye Norge: Luksus på øvre dekk, fattigdom og frykt hos de som driver maskineriet

  5. Ny E18 ved Larvik kostet 5,2 mrd. kroner. På veien forsvant avkjøringen til byen.

  6. Over disse skiene skjulte han vodkaflaskene. Nå kjenner treneren seg igjen i Northugs problemer.