• Bli med på en sykkeltur gjennom Majorstukrysset {{{silentplay:true}}}Se sykkelturen gjennom Majorstukrysset fra hjelmen til vår fotograf.

Her blir det fort kolli­sjon. En ny løsning skal gjøre det lettere for syklister og bilister

Er det greit at syklister bytter mellom å bruke gangfelt, sykkelfelt og veibane? Nye løsninger skal gjøre syklistene mer forutsigbare.