Mange barnehager praktiserer 48 timers karantenetid selv om barnet virker friskt. Har jeg da rett på full lønn?

Jobbeksperten svarer.

JOBBEKSPERTEN SVARER: – Har man rett til full lønn hvis man er hjemme med barnet i denne perioden, selv om barnet virker friskt? skriver ukens innsender.
Publisert: Publisert:
JOBBEKSPERTEN SVARER: – Har man rett til full lønn hvis man er hjemme med barnet i denne perioden, selv om barnet virker friskt? skriver ukens innsender.
JOBBEKSPERTEN SVARER: – Har man rett til full lønn hvis man er hjemme med barnet i denne perioden, selv om barnet virker friskt? skriver ukens innsender.
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Våre jobbeksperter svarer på spørsmål om karriere, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til jobbekspertene ved å klikke deg inn på en av dem nederst i denne saken.


Spørsmål: Hei. Jeg har et spørsmål om retten til å være hjemme med sykt barn med full lønn. Mange barnehager praktiserer 48 timers karantenetid etter for eksempel diaré, selv om barnet virker friskt. Har man rett til full lønn hvis man er hjemme med barnet i denne perioden, selv om barnet virker friskt?

Erik

Jobbeksperten: Advokat Henning. M. Heitmann.

Jobbeksperten:

Hei, Erik

Hvorvidt en arbeidstager har rett til lønn i slike karanteneperioder, er ikke regulert uttrykkelig i loven. Formålet med ordningen er at arbeidstager skal få kompensasjon for lønnstap når det er behov for å ta seg av barnet i arbeidstiden på grunn av sykdom som medfører at barnet ikke har annen omsorg.

Kan kreves

Når barnehagen har normale karantenebestemmelser relatert til sykdom som forbyr opphold i barnehagen som beskrevet, og du ikke kan organisere annen tilfredsstillende omsorgsløsning for slike perioder, er det grunn til å anta at det skal anses dekket av permisjonsretten, og lønnskompensasjon kan kreves.

Les også

Da Bjarne Kvistad (30) ble far, ga jobben ham 19.000 kroner i babybonus

Husk at imidlertid at disse rettighetene bare gjelder for inntil ti dager hvert kalenderår eller inntil 15 dager dersom du har omsorg for mer enn to barn. Det er også begrenset til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Har du barn med særskilte helsemessige utfordringer, medfører det imidlertid rettigheter ut over dette.

Med vennlig hilsen Henning M. Heitmann

Publisert: