Disse boligene ligger dårligst an ved flom, ras og stormflo

Det har vært en sterk økning i skader som følge av styrtregn siden 2009, ifølge If. Risikoen er størst for hus i tettbebygde strøk. Fordi det er mer asfalt og mindre vegetasjon, som fungerer som buffer/svamp.

Kan man risikere ikke å få forsikret huset sitt?

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement