Slik fikk «hele verden» fredsprisen

Fredsprisvinneren ICAN består av 468 organisasjoner fra 101 land. Hvem er ICAN, og hva gjør de for verdensfreden?

ICANs administrerende direktør Beatrice Fihn feirer etter at organisasjonen fredag ble tildelt Nobels fredspris for 2017.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

318 kandidater var nominert til Nobels Fredspris for 2017, hvorav 215 personer og 103 organisasjoner. Det ble altså en koalisjon av organisasjoner som vant i år, og ikke uventet var temaet våpenkontroll og nedrustning, i en tid da atomfrykt igjen er blitt brennaktuelt.

1. Hvem er ICAN?

Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) er en koalisjon som består av 468 ikke-statlige organisasjoner fra 101 land. Kampanjen ble grunnlagt i Australia i 2007, har sitt hovedkvarter i Genéve i Sveits.

2. Hva gjør ICAN?

Jobber for at alle land skal slutte seg til en FN-traktat om forbud mot atomvåpen.

3. Hva har ICAN oppnådd?

123 av FNs medlemsland vedtok i oktober 2016 å starte forhandlinger om en slik traktat. 38 land stemte imot i FNs hovedforsamling, blant dem Norge og NATOs øvrige medlemsland. 16 land avsto fra å stemme, blant dem atommaktene Kina og India.

FNs hovedforsamling vedtok 7. juli 2017 Traktaten om forbud mot atomvåpen, som 53 land siden har undertegnet. Norge og de øvrige NATO-landene, med unntak av Nederland, er ikke blant dem.

Les også

Slik er årets fredsprisvinner valgt

Les også

Om Alfred Nobels testament

4. Hvem er leder for ICAN?

Svenske Beatrice Fihn fra Göteborg er administrerende direktør. Hun har mastergrad i internasjonal rett fra UCL i London, og har også studert ved Stockholms universitet. Før hun overtok som leder av ICAN i 2014, jobbet hun i en årrekke med både med nedrustnings- og likestillingsspørsmål.

5. Hvilke norske organisasjoner er tilsluttet ICAN?

Ungdomspartier: AUF, Grønn Ungdom, Kristelig Folkepartis Ungdom, Rød Ungdom, Senterungdommen, Sosialistisk Ungdom, Unge Venstre.

Miljøorganisasjoner: Bellona, Fremtiden i våre hender, Greenpeace, Natur og Ungdom, Norges Naturvernforbund, WWF, Spire.

Humanitære organisasjoner: Kirkens Nødhjelp, Changemaker, Norsk Folkehjelp, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål, Menneskerettighetsakademiet, Press, RE:ACT.

Fredsorganisasjoner: Den norske Pugwashkomite, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, Nansen Fredssenter, Nei til Atomvåpen, Norske leger mot atomvåpen, Norges Fredslag, Norges Fredsråd, Medisinstudenter for fred og sosialt ansvar, Vennesamfunnet Kvekerne, Attac.

Fag- og yrkesorganisasjoner: Fagforbundet, Norges Bondelag, Norsk Medisinstudentforening, Norsk Tjenestemannslag, Norges Fiskarlag, Naturviterne.

Livssynsorganisasjoner: Human-Etisk Forbund, Humanistisk Ungdom, Norges Kristne Studentforbund, Mellomkirkelig Råd, Humanistforbundet, Religions for peace.

Næringsliv og andre: Storebrand, Europeisk Ungdom, Lawan – Det kurdiske ungdomsforbundet i Norge.

6. Hvilke andre har fått fredsprisen for våpenkontroll og nedrustning?

1962: Linus Carl Pauling, USA. For sin kamp mot kjernefysiske prøvesprengninger.

1974: Statsminister Eisaku Sato, Japan. For sin fornektelse av det kjernefysiske alternativet for Japan.

1975: Andrei Sakharov, Sovjetunionen. For hans kamp for menneskerettigheter, nedrustning og internasjonalt samarbeid.

1982: Alva Myrdal, Sverige og Alfonso Garcia Robles, Mexico. For deres arbeid i nedrustningsforhandlingene i FN.

1985: Den internasjonale legeforening mot atomkrig, USA. For å skape bevissthet om de katastrofale konsekvensene av en atomkrig.

1995: Jozef Rotblatt, Storbritannia og Pugwash-bevegelsen, Canada. For deres innsats for å reduserte atomvåpenets rolle i internasjonal politikk, og på lengre sikt eliminere slike våpen.

1997: Jody Williams og Den internasjonale kampanjen mot landminer, USA. For sitt arbeid for å forby og fjerne antipersonellminer.

2005: Det internasjonale atomenergibyrået, Østerrike og Mohamed El-Baradei, Egypt. For deres innsats for å hindre at kjernefysisk energi blir brukt til militære formål og for at kjernefysisk energi til sivile formål blir benyttet på sikrest mulig måte.

2013:Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen. For organisasjonen sin store innsats for å utrydde kjemiske våpen.

Kilder: nobelpeaceprize.org/no, Wikipedia, icannorway.no, NTB.

Publisert: