• Å adoptere et barn fra utlandet til Norge, kan være en lang og kronglete prosess. Men det er ikke hovedårsaken til at utenlandsadopsjonen synker kraftig i Norge. Colourbox

Hvorfor kommer det færre adoptivbarn fra utlandet?

I 2002 ble 747 barn adoptert til Norge fra utlandet. I 2015 hadde antallet sunket til 132. Assistert befruktning er én forklaring. Men langtfra den eneste.