• Den digitale kjernejournalen alle norske innbyggere har nå, er et supplement til alle eksisterende journaler. Colourbox

Spørsmål og svar om kjernejournalen

Fra 1. mars i år har hele Norges befolkning fått elektronisk kjernejournal. Hva brukes den til, og hva gjør du om finner feil i journalen din?