• Tradisjonelt var det kropps- og industriarbeidere som utgjorde arbeiderklassen. Colourbox

Arbeiderklassen - hvem er det?

Har sosialdemokratiet sviktet arbeiderklassen? Det er temaet for en debatt i Kåkå onsdag. Men hvem er egentlig arbeiderklassen?