Må i fengsel i 75 dager etter hasardiøs kjøring

Mannen som satt bak rattet da en bil ble delt i to i en trafikkulykke i Meland i fjor, er dømt til 75 dagers fengsel og 100.000 kroner i oppreisning.

BIL DELT I TO: 26-åringen fikk fredag straffen for den ville kjøringen i Meland i april i fjor.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

26-åringen er i Bergen tingrett dømt for overtredelse av veitrafikklovens bestemmelser om aktsomhet i trafikken. Retten mener han opptrådte grovt uaktsomt. Han mister førerkortet for tre år fremover.

Tilkjent erstatning

Fornærmede, 34-åringen som var passasjer i bilen, er tilkjent oppreisningserstatning på 100.000 kroner.

26-åringen som erkjente skyld under rettsforhandlingene tirsdag denne uken, er videre dømt for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annen manns kropp eller helse.

Det var torsdag 28. april 2016 cirka klokken 2045 at ulykken skjedde på Ådlandsvegen i Meland. 27-åringen kjørte sin Nissan Skyline GT-R 1999 modell. Farten er av ulykkesetterforskere i ettertid anslått til 120 kilometer i timen i 50 sone.

Bilen skrenset og havnet utenfor veibanen der den ble delt i to i et tre.

Graverende kjøring

Retten fant det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte faktisk har stått bak kjøringen selv om han ikke husker noe fra det som skjedde.

I dommen heter det at ulykken skyldtes graverende kjøring som medførte stor fare, ikke bare for betydelig skade eller død for de to
i bilen, men også for andre trafikanter i nærheten.

– Det er også skjerpende at passasjeren ba tiltalte om å roe ned farten forut for ulykken. Det er ingenting som tyder på at det ønsket ble etterkommet, står det i dommen.

Retten mener kjøringen må betegnes som hasardiøs, og at tiltalte burde forutsett at kjøringen kunne medføre betydelig personskade.

Kollisjon på Voss

Tiltalte ble i 2012 bøtelagt for overtredelse av veitrafikkloven ved å ha forårsaket en kollisjon på E16 ved Voss. Det ble materielle skader og lettere personskader i kollisjonen. I tillegg hadde tiltalte tre aktive prikker på førerkortet på tidspunktet for ulykken.

Ifølge tiltalte gjaldt i hvert fall to av disse prikkene fartsovertredelse i tunnel, hvor han ble registrert av fotoboks.

Retten finner ingen formildende omstendigheter ved selve den straffbare handlingen, men det skal tillegges noe vekt at tiltalte har tilstått forholdet, heter det i dommen.

Publisert: