- Nok av arvtakere etter Hagen

Nestformann Siv Jensen, generalsekretær Geir Mo og sentralstyremedlem Torgeir Høien fra Bryne nevnes som arvtaker etter Carl I. Hagen i Fremskrittspartiet.