Uavklart i Vest-Agder

Fylkesstyret i Vest-Agder Fremskrittsparti er i villrede om hvordan de skal forholde seg til suspensjonen av Vidar Kleppe.