Norge vil lempe på Irak-sanksjoner

Norge vil foreslå for FNs sikkerhetsråd at sanksjoner som rammer sivilbefolkningen i Irak, oppheves. Utenriksminister Thorbjørn Jagland håper å stanse Saddam Husseins propagandakrig på denne måten.