SAS: -Nei til mer hemmelighold om nestenulykker

SAS ønsker ikke mer hemmelighold om nestenulykker og tekniske feil i luftfarten.