TV-tekke ikke nok

TV-tekke er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Det er en lærdom åta med seg for både politikere og kommentatorer etter valgkampen.