Bøndene mener rovviltkonfliktene vil øke

Forslaget til rovviltmelding vil øke konfliktene, ikke redusere dem slik regjeringen tror, mener Norges Bondelag.