Dro viktig Mehamn-vitne i tvil

En av offiserene som jobbet under major Per Gavin ved radarsenteret i Sørreisa, sier han finner Gavins Mehamn-vitnemål underlig.