Blyutslipp i Nidelva etterforskes

Politiet i Trondheim undersøker om det har skjedd ulovlige utslipp av bly i Nidelva, etter at det er påvist høye nivåer av tungmetallet i elva.