Fylkesmannen vil ikke la seksåring arve gård

Fylkesmannen i Hedmark vil ikke gi en seksåring konsesjon for å drive en familiegård.