Kulturmøte mellom nord- og sørkoreanere i Norge

Sør— og nordkoreanere som er bosatt i Norge møtes i Stavanger og Oslo i helgen. Rammen er kulturell, og arrangementene blir dekket av koreansk fjernsyn.