- Mobilen, hårstrå og sykkelen utelukker Kristiansen

Advokat Tore Pettersen, forsvarer for Viggo Kristiansen, mener atmobiltelefonbruken til den tiltalte, og hvor sykkelen var parkert,utelukker ham som gjerningsmann i Baneheia. Funn av et hår pååstedet kan også utelukke Kristiansen, hevdet Pettersen.