Aktor: -Sammenheng mellom jaging og drukning

Aktor i Beheim Karlsen-saken mener det er ført bevis for en klar sammenheng mellom Arve Beheim Karlsens død og den jagingen han ble utsatt for kort tid før han druknet i Sogndalselva 23. april 1999.