KrF ønsker eget kystdepartement

Kristelig Folkepartis stortingsrepresentant Jan Sahl fra Nordland tar til orde for å opprette et eget kystdepartement.