Norske spesialstyrker i Afghanistan hjem i sommer

Store deler av de norske spesialstyrkene i Afghanistan avslutter sitt oppdrag og kommer trolig hjem i slutten av juni, opplyser brigader Kjell Grandhagen i Forsvarets overkommando.