Egil K. Sundbye direktør i Opplysningsvesenets fond

Kirke-, utdannings— og forskningsdepartementet har ansatt Egil K. Sundbye som direktør for forvaltningen av Opplysningsvesenets fond.