Lagmannsretten vil ikke vurdere Kjensli på nytt

Eidsivating lagmannsrett avviste torsdag advokat Cato Schiøtz' anmodning om å nekte Morten Kjensli å være Lars Grønnerøds medforsvarer.