UD vil gjøre det lettere å fjerne utro tjenere

Utenriksdepartementet vil gjøre det enklere å fjerne utro lokalt ansatte og udugelige konsuler.