Svarstad Haugland stanser NRK-styret

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) stanser den vedtatte sammenslåingen av distriktskontorer i NRK.