Beskylder Høyre for uredelig valgkamp

Høyre nekter konsekvent å tallfeste hvor store skattelettelserpartiet vil tilby, Uredelig og lite troverdig, mener KrF og SV.Høyre-leder Jan Petersen ville ikke si hvor mye han vil heveinnslagspunktet for toppskatten, og var også lite konkret når detgjelder andre skatteløfter.