Fete tilskudd for magre lam

Mange norske bønder lar lammene sulte og leverer dyrene til slakteriet som elendig kjøtt. Slikt dyrehold har til nå blitt premiert med fete tilskudd.