Bulgarere kan bli sendt hjem

De 215 bulgarerne som kom til Norge i løpet av juni og juli, levnes ikke stort håp om oppholdstillatelse av Utlendingsdirektoratet (UDI).