Foreldre frykter narko mest

Narkotika er den desidert største trusselen i barns oppvekst, menerflertallet av de voksne.