Flere kunder etter omlegging av Posten

I juni økte kundebesøket i Postens utsalgssteder med 25 prosent i forhold til samme måned i fjor. Nyvinningene Posthandel og Post i butikk har trolig mye av æren for veksten.