1,1 prosent minoriteter på stortingslistene

22 av 1.890 stortingskandidater for de sju største partiene har minoritetsbakgrunn, viser en opptelling NTB har gjort. Det er 1,1 prosent av kandidatene.