Kontantstøtten motvirker integrering

Kontantstøttereformen bryter med målsettingen om å øke barnehagebruken blant innvandrere. Det er en av konklusjonene i en ny FAFO-rapport.