Krav om ny nominasjon i Hordaland Frp

– Hordaland Frp er nødt til å ha nytt nominasjonsmøte for å gjenvinne tillit og kjøre en demokratisk prosess.