- Min egen beslutning

Valgerd Svarstad Haugland søkte råd fra flere, men bestemte selv at hun skulle gå av.