H.M. Kongens nyttårstale

Kong Harald berømmer FNs arbeid for fred og menneskerettigheter, ien tid da terrorangrep mot USA og opptrapping i Midtøsten skaperbekymring og uro hos mange.