Påstand om lovens strengeste straff

Aktor har lagt ned påstand om lovens strengeste straff — inntil 21 års fengsel med minstetid på ti år - for Geir Hårstad (40), som er tiltalt for drapet på 11 år gamle Kristina Weiseth Molvik.